Մանկությունը հակամարտության սահմանին
Սահմանամերձ Բերդ համայնքի երեխաների համար պատերազմը վաղուց դարձել է արօրյաի մի մաս, ինչը կարող է իր հետքը թողնել իրենց կյանքի վրա, կարծում են սոցաշխատողները:
Each type of visual aid has pros and cons that must be evaluated to ensure it will be beneficial to the overall presentation. Before incorporating visual aids into speeches, the speaker should understand that if used incorrectly, the visual will not be an aid, but a distraction.
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book, and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed, or printed, on either display pages or blank pages.
«Սոցիոբերդ» երեխաների աջակցության ծրագիրը փորձում է օգնել համայնքի երեխաներին հաղթահարել ընտանեական խնդիրների և հակամարտության հետևանքով ստեղծված լարվածությունը:
 
 
 
 
Հիմնականում երեխաների հետ աշխատում են արտ-թերափիայի միջոցով:
 
 
 
 
Երեխաների պատմությունները տարբեր են՝ ծնողների բաժանում կամ ընտանեական կոնֆլիկտներ:
 
 
 
 
Երեխաներից շատերը ապրում են անհագստություն իրենց հայրերի և եբայների համար, ովքեր ծառայում են առաջնագծում:
 
 
 
 
Պատերազմը այստեղ վաղուց դառջել է առօրյաի մի մաս, իչը չի կարող չանդրադառնալ հետագայում , կարծում են սոցաշխատողները:
 
 
 
 
Խնդիրը բարդանում է այն պատճառով, որ հոգեբանի խնդիր ունեն նաև ծնողները և ուսուցիչները:
 
 
 
 
Մարդիգյան Երեխաների Պաշտպանության Կենտրոնի ղեկավար Աստղիկ Հակոբյանը:
 
 
 
 
Մարդիգյան Կենտրոնի երեխաների աշխատանքները:
 
 
 
 
Հայ Օգնության Ֆոնդի Մարդիկյան երեխաների պաշտպանության կենտրոնի սոցիալական աշխատող Լուսիկ Աղաբաբյանը:
 
 
 
 
Հայ Օգնության Ֆոնդի Մարդիկյան երեխաների պաշտպանության կենտրոնի սոցիալական աշխատող Լուսիկ Աղաբաբյանը:
 
 
 
 
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book, and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed, or printed, on either display pages or blank pages.
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book, and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed, or printed, on either display pages or blank pages.
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book, and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed, or printed, on either display pages or blank pages.